Fundacja Złotowianka HELP
Sylwia Mróz
Członek wspierający Rady Fundacji Złotowianka

Członek wspierający Rady Fundacji Złotowianka, dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotowie