Fundacja Złotowianka HELP

Dowiedz się w jaki sposób możesz pomóc podopiecznym przekazując 1,5% swojego podatku podczas zeznania rocznego składając zeznanie PIT

Kto może przekazać 1,5%?

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami 1% na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego mogą przekazać:

  • płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych
  • płatnicy podatku liniowego
  • ryczałtowcy
  • osoby uzyskujące dochody z rynków finansowych (giełda i inne)
  • osoby uzyskujące dochody z rynku nieruchomości

a więc wszyscy, wypełniający PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38.

INSTRUKCJA ONLINE:

Wejdź na stronę www.e-pity.pl i kliknij „Uruchom teraz e-pity on-line

INSTRUKCJA TRADYCYJNA:

Krok 1. Oblicz podatek należy wobec Urzędu Skarbowego, wypełniając zeznanie PIT (np. PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38)

Krok 2. Wypełnij rubrykę WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1,5% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP). W tej rubryce wpisz następujące dane:
• Numer KRS: 0000308316
• Wnioskowana kwota: kwota, którą chcemy przekazać na rzecz organizacji, wnioskowana kwota nie może przekraczać 1% kwoty podatku należnego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Krok 3. Złóż PIT do 30 kwietnia, urząd skarbowy przekaże 1,5% podatku na konto fundacji.

UWAGA !!! Całość pozyskanych środków z 1% podatku na działalność statutową fundacji zostanie na podstawie napływających do siedziby fundacji pisemnych podań, rozdysponowana przez zarząd fundacji na dofinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji podopiecznych, a także pomoc finansową osobom utalentowanym i w trudnej sytuacji materialnej, priorytetowo traktując osoby z powiatu złotowskiego.