Fundacja Złotowianka HELP

Regulamin sklepu internetowego

Właścicielem sklepu internetowego, dostępnego na stronie https://zlotowiankahelp.pl/ (zwanego dalej Sklepem) jest Fundacja Złotowianka, ul. Widokowa 1, 77-400 Złotów NIP: 767-165-65-24, REGON: 300875953, KRS : 0000308316

INFORMACJE OGÓLNE

Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy

(zgodnie z art. 71 k.c.).

Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu.

Oferta Sklepu zamieszczana jest na stronie internetowej pod adresem https://zlotowiankahelp.pl/

Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za pomocą formularza zamówień dostępnego na stronie sklepu.

Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnych, zdolna do zaciągania zobowiązań we własnym imieniu i na własny rachunek.

Do dokonywania zakupów w Sklepie konieczne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

Aby dokonać zakupu w Sklepie nie jest wymagane założenie konta, natomiast niezbędne dla prawidłowego przebiegu realizacji zamówienia jest podanie podstawowych danych, w tym danych osobowych i kontaktowych, umożliwiających kontakt i wysyłkę towaru.

Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe.

PŁATNOŚĆ ORAZ DOSTAWA

1. Wszystkie ceny podane na stronie www Sklepu są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca w chwili złożenia zamówienia.

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

Płatność PRZELEW ZWYKŁY, czyli przelew na konto bankowe. Klient ma 5 dni na dokonanie wpłaty za zamówiony towar. Po upływie tego terminu bez dokonania zapłaty Sklep będzie uprawniony do odstąpienia od umowy na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.

Dane do przelewu:

Fundacja Złotowianka ul. Widokowa 1

77- 400 Złotów

Płatność online Przelewy24, wykonywane za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych.

Płatność ZA POBRANIEM – Opłata za zamówienie dokonywana jest przy odbiorze przesyłki. Pieniądze przekazuje się kurierowi. Sposób płatności nie jest dostępny, jeżeli kwota zamówienia przekracza 200 złotych.

Płatność GOTÓWKĄ PRZY ODBIORZE OSOBISTYM.

Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 13:00, w soboty oraz w niedziele i święta, realizowane są w najbliższym dniu roboczym.

Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się: w przypadku zamówień płatnych za pobraniem – w chwili otrzymania dodatkowego ich potwierdzenia elektronicznego

(kliknięcia w odpowiedni link) lub otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem złożonego zamówienia, w przypadku zamówień płatnych z góry – w chwili wpływu należności na konto fundacji lub w chwili otrzymania potwierdzenia o pozytywnej autoryzacji płatności przez serwis przelewy24.

Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem przelewy24.

Do każdego zamówionego produktu dołączane jest pokwitowanie dokonania zakupu (KP)

ZWROTY I WYMIANA

Klient ma prawo zmiany lub anulowania zamówienia do momentu jego wysyłki. Anulowanie lub zmianę zamówienia należy zgłosić mailowo

(kontakt@fundacjazlotowianka) lub telefonicznie 519723793

Sklep umożliwia Klientom wymianę bądź zwrot zakupionego towaru, jeżeli Klient po otrzymaniu towaru zgodnego ze złożonym przez niego zamówieniem i odpowiadającego treści zawartej umowy (towar pełnowartościowy) stwierdzi, iż towar nie odpowiada Klientowi. W takiej sytuacji Klient ma prawo wymienić zakupiony towar na inny (ten sam towar w innym rozmiarze lub inny model), ale zobowiązany będzie do poniesienia kosztów wysyłki wymienionego towaru.

Zgłoszenie chęci wymiany lub zwrotu towaru następuje poprzez oświadczenie złożone drogą mailową pod adresem kontakt@fundacjazlotowianka.pl oraz

jednoczesne odesłanie towaru, które musi nastąpić do 30 dni od otrzymania towaru. Złożenie oświadczenia dotyczącego wymiany towaru po tym terminie uznaje się za nieskuteczne.

5. Prawo wymiany bądź zwrotu dotyczy tylko towaru lub towarów będących w nienaruszonym stanie, wyłącznie w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (tzn. towar nie może nosić śladów eksploatacji, musi zawierać wszystkie elementy, z którymi został dostarczony, przy czym dla realizacji prawa wymiany towaru opakowanie jest integralną częścią towaru). W przypadku stwierdzenia, że towar lub towary były eksploatowane, Sklep może nie uwzględnić wniosku o wymianę i odesłać towar lub towary Klientowi na jego koszt.

Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować i dostarczyć na adres korespondencyjny firmy.

Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem, chyba że zostało to wcześniej ustalone z Kupującym.

Wszystkie dane klientów podawane podczas dokonywania zakupów lub/i rejestracji są przechowywane w chronionej bazie.

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej na adres: Fundacja Złotowianka, ul. Widokowa 1, 77-400 Złotów

W razie jakichkolwiek wątpliwości oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy