Fundacja Złotowianka HELP
Renata Grochowska
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Fundacji Złotowianka

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Fundacji Złotowianka, dyrektor Gimnazjum nr 2 w Złotowie