Fundacja Złotowianka HELP
Renata Grochowska
Renata Grochowska - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Fundacji Złotowianka, wicedyrektor SP nr 2 w Złotowie