Fundacja Złotowianka HELP
Julita Grzywna
Kierownik biura w Złotowie

Obsługa subkont, analiza merytoryczna i rachunkowa zestawień kosztów. Nadzór nad pracą biura.