Fundacja Złotowianka HELP
Paulina Klaczyńska
Pracownik biurowy