Fundacja Złotowianka HELP
Patrycja Szlaga-Wódz
Rada Fundacji Złotowianka

Rada Fundacji Złotowianka, pracuje w biurze pośrednictwa nieruchomościami