Fundacja Złotowianka HELP
Magdalena Wójkiewicz
Trener RaceRunning