Fundacja Złotowianka HELP
Hanna Maćkowiak
Pracownik zdalny

Jej głównym zadaniem jest kontakt z naszymi podopiecznymi, sprawuje nadzór nad ważnością dokumentacji podopiecznych Fundacji.