Fundacja Złotowianka HELP
Anna Wobszal
Stażysta

Zajmuje się zbiórkami publicznymi oraz usługą wynajmu sprzętu będącego w dyspozycji Fundacji. Zakłada również subkonta dla nowych podopiecznych.